Nieuws

Autotaks / autobelasting / verkeersbelasting / inverkeersstellingsbelasting

Vanaf 1 januari 2011 is het Vlaams Gewest bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting en het eurovignet. Dat geldt voor alle natuurlijke personen die er hun verblijfplaats hebben en alle rechtspersonen waarvan de zetel zich in het Vlaams Gewest bevindt. Woont u in het Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan is de FOD Financiën hiervoor verantwoordelijk. Hier vind u de allerlaatste tabellen met data.

Let wel, er zijn veranderingen op til. Tot nu toe betaalde enkel de Belgische automobilist een bijdrage aan het onderhoud van de wegen, via de jaarlijkse Verkeersbelasting (VKB), en via de eenmalige Belasting op de Inverkeersstelling (BIV) bij aankoop van een voertuig. Dat systeem is achterhaald, want het is gebaseerd op fiscale pk’s, die vooral op het vermogen van de wagen gebaseerd zijn.

Dat oude systeem zal de komende jaren vervangen worden door een heel nieuw systeem. De VKB en de BIV zullen hervormd worden en worden vervangen door verkeersbelastingen die vooral gebaseerd zijn op de milieuparameters van het voertuig. Wat de BIV betreft, is deze hervorming inmiddels al doorgevoerd in Vlaanderen.

Tarieven van de verkeersbelasting

Tarieven van de verkeersbelasting

Dit zijn de verschillende autotaksen die bestaan in België wanneer een aangekochte wagen in het verkeer wordt gezet :


1. inverkeersstellingsbelasting

De inverkeersstellingsbelasting was een belasting die slechts één keer geïnd werd bij aankoop van een nieuwe of tweedehandswagen. Maar conform aan de nieuwe wetgeving, sinds januari 2006, moeten er geen fiscale zegels meer geplaatst worden of the aanvraag tot inverkeersstellingsbelasting.

2. Verkeersbelasting

De verkeersbelasting wordt elk jaar geïnd. Ze wordt berekend op basis van de fiscale paardekracht. Een extra dieselbelasting wordt jaarlijks geïnd voor voertuigen met een dieselmotor. Er bestaat eveneens een extra belasting voor LPG of andere vloeibare koolwaterstoffen.

Op sommige voertuigen betaalt u daarentegen een jaarlijks geïndexeerde forfaitaire belasting. Deze voertuigen zijn:

  • oldtimers: auto’s ouder dan 25 jaar
  • kampeeraanhangwagens en de aanhangwagens voor het vervoer van een boot
  • militaire voertuigen uit verzamelingen

Personen met een handicap zijn vrijgesteld van de verkeersbelasting.

Sinds enige tijd wordt er verscherpt gecontroleerd op de betaling van deze belasting. Indien u betrapt wordt op niet betaling dan wordt uw wagen in beslag genomen indien u niet onmiddellijk overgaat tot betaling. Een verwittigd bestuurder is er twee waard in dit geval.

3. T.V.A

Er moet geen BTW betaald worden op een tweedehandswagen die u bij een particulier hebt gekocht. Maar er moet wel BTW betaald worden op elke tweedehandswagen die herverkocht wordt door een professioneel.

Indien het voertuig oorspronkelijk gekocht werd door een professioneel aan een particulier die niet BTW-plichtig is, dan wordt er bij de doorverkoop enkel een BTW van 21% berekend op de meerwaarde die de professionele verkoper realiseert op de verkoop en niet op het totale bedrag.

Indien het voertuig oorspronkelijk gekocht werd door een professioneel aan een particulier die BTW-plichtig is, dan wordt er bij de doorverkoop een BTW van 21% berekend op het totale bedrag en niet enkel op de meerwaarde. Een professioneel verkoper moet de de prijs aanprijzen met inbegrip van de BTW.

Deze regels verklaren de vaak enorme verschillen tussen voertuigen die op het eerste gezicht identiek zijn.

4. Ecomalus in het Waals Gewest

Om op een duurzame wijze de strijd aan te binden met de gevolgen van de opwarming van het klimaat heeft het Waals Gewest, via het decreet van 5 maart 2008, het systeem van de ecomalus ingevoerd. Die ecomalus wordt toegevoegd aan de belasting op de inverkeerstelling. Vanaf 1 januari 2012 werd de berekeningswijze van de ecomalus sterk vereenvoudigd: voor particuliere voertuigen die nieuw in het verkeer worden gebracht in het Waals Gewest (nieuw of gebruikt) telt nu alleen nog de
CO2-uitstoot. U vindt alle informatie hierover terug op deze website.

Deze post is ook beschikbaar in: Frans

Gratis Autozoekertje Plaatsen

Uw Autoverzekering