De Autokeuring

Elk voertuig moet technisch in orde zijn wanneer het de Belgische weg opgaat. De dienst die die onderzoekt of uw voertuig aan alle wettelijke bepalingen voldoet heet de autokeuring. Hoe vaak u uw voertuig moet laten keuren, is afhankelijk van het voertuig en van de omstandigheden. Er bestaan twee soorten keuringen:
 • periodieke keuringen: deze keuringen vinden op een vooraf vastgesteld tijdstip plaats. Zo moet u uw auto jaarlijks laten keuren indien het voertuig ouder is dan 4 jaar.  Het Europees Parlement heeft een reeks nieuwe regels rond de technische keuring van voertuigen goedgekeurd. Volgens de nieuwe regels moet een nieuwe wagen een eerste keer gecontroleerd worden na vier jaar en nadien om de twee jaar (en niet elk jaar zoals nu in België het geval is).
 • niet-periodieke keuringen: deze keuringen vinden niet na een vooraf vastgestelde periode plaats maar onder bepaalde omstandigheden. Zo is er een keuring voor verkoop, een keuring na ongeval/verlaging.

Welke documenten nodig voor keuring?

Volgende originele documenten moeten voorgelegd worden tijdens uw bezoek aan de autokeuring. Om fraude tegen te gaan worden geen fotokopies of scans aanvaard in de keuringcentra.
 • Belgisch inschrijvingsbewijs: Het inschrijvingsbewijs is een roze of zandkleurig document van formaat A4. Dit document levert het bewijs dat uw voertuig ingeschreven is bij de DIV, de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen.
 • Gelijkvormigheidsattest – COC: Elk voertuigtype dat gebouwd of ingevoerd wordt in België wordt gehomologeerd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een proces-verbaal van goedkeuring (PVG). Het Belgisch gelijkvormigheidsattest bekrachtigt dat het voertuig goed en wel beantwoordt aan de beschrijving van het PVG. Het Belgisch gelijkvormigheidsattest wordt afgeleverd door de constructeur of de officiële mandataris bij de aankoop van uw wagen. Daarom bestaat het document onder verscheidene vormen en kleuren naargelang het merk van het voertuig. Sinds januari 1999 is het Belgisch gelijkvormigheidsattest verplicht vervangen door het Europees gelijkvormigheidsattest (COC).
 • Keuringsbewijs: Het keuringsbewijs wordt overgemaakt na de keuring van uw voertuig. Dit keuringsbewijs heeft een groene of rode kleur. Wanneer u opnieuw uw voertuig voorrijdt bij de autokeuring moet u uw vorig keuringsbewijs kunnen voorleggen.
 • Uitnodiging: Vooraleer uw keuringsbewijs vervalt wordt u een groene uitnodiging per post opgestuurd. Let wel, dit is geen verplicht document voor de autokeuring. Deze kaart heeft enkel als doel u eraan te herinneren dat uw voertuig moet voorgereden worden binnen de twee maanden die de vervaldatum voorafgaan. Deze vervaldatum staat vermeld op het laatste afgeleverde keuringsbewijs.

Waar kan ik een autokeuring laten uitvoeren?

België telt 77 keuringscentra. U mag het keuringscentra van uw keuze gebruiken, u mag daarom ook een ander centrum bezoeken dan het centrum dat vermeld staat op uw uitnodiging. De enige uitzondering hierop is voor een rood keuringsbewijs. Dan moet de herkeuring plaatshebben in hetzelfde centrum. De keuringscentra zijn geopend op weekdagen van 07.00 u tot 17.00 u. Om een afspraak te maken kunt u terecht op deze website: www.afsprakenautokeuring.be .

Wat wordt er precies gecontroleerd?

Tijdens de keuring worden verschillende elementen gecontroleerd, zoals de remmen, de lichten, het chassis en de veiligheidsgordels. Tijdens een periodieke keuring komen volgende onderdelen in ieder geval aan bod:
 • de identificatie van het voertuig (kentekenplaat, chassisnummer)
 • de milieutest:
 • dieselrookmeting voor dieselmotoren
 • meting van uitlaatgassen bij benzinemotoren
 • de reminstallatie (bedrijfsrem, hulprem, parkeerrem)
 • de stuurinrichting
 • het zicht (ruiten, achteruitkijkspiegel, ruitenwisser,…)
 • de lichten (grootlicht, dimlicht, achterlicht, markeringslichten,..)
 • de assen, wielen, banden en ophanging
 • het chassis en het koetswerk
Maar u kunt ook zelf al een controle uitvoeren vooraf:
 • Remmen: Versleten remmen vergroten de stopafstand. Daarom is het aangeraden deze te laten controleren om de 10 000 à 20 000 km.
 • Banden: Versleten banden kunnen leiden tot het risico op aquaplaning, verhoging van de remafstand en controleverlies in een bocht. De wettelijke minimumdiepte van het profiel is 1,6 mm, maar het is aangeraden de banden te vervangen vanaf een diepte van 3 mm.
 • Schokdempers: Versleten schokdempers vergroten de remafstand, verminderen de stabiliteit in de bochten en verhogen de kans op aquaplaning.
 • Ruitenwissers: Nazicht van de rubberbladen moet regelmatig gebeuren als u een goede zichtbaarheid wilt behouden.
 • Lichten: Enkel koplampen in een goede staat laten u toe tijdig gevaren op te merken en te reageren. Bovendien kunnen slecht afgestelde koplampen tegenliggers verblinden.

Wat kost de keuring van mijn auto?

De kosten van de keuring zijn voor uw rekening. Als uw voertuig afgekeurd wordt, moet u het probleem in orde brengen en het voertuig opnieuw laten keuren. De tweede keuring vindt verplicht plaats in hetzelfde keuringsstation waar de eerste keuring plaatsvond. Vanaf 1 februari 2012 zijn volgende tarieven van toepassing in alle keuringsstations in België. In deze tarieflijst kan men de vastgelegde vergoedingen terugvinden, gerangschikt per type van prestatie. De totale kostprijs van de uitgevoerde keuring van een voertuig wordt bekomen door de vergoedingen van de verschillende uitgevoerde prestaties op te tellen. Op dit moment kost de keuring van een benzinewagen € 32,80, van een dieselwagen € 40,20 en van een LPG wagen € 53,40.

Het keuringsbewijs

Het keuringsbewijs wordt uitgereikt nadat het voertuig een technische keuring heeft ondergaan. Wanneer u uw voertuig opnieuw voorrijdt voor een technische keuring moet u in het bezit zijn van het vorige keuringsbewijs. Dit keuringsbewijs is groen- of roodkleurig (groen voor ‘OK’, rood voor ‘afgewezen’). Let er altijd op om een geldig keuringsbewijs te bezitten om sancties te vermijden. Een groen keuringsbewijs kan volgende vermeldingen bevatten:
 • Geen code: Het voertuig werd conform de reglementaire voorschriften bevonden. Bovenaan het keuringsbewijs staat vermeld ‘ Het voertuig voldoet aan de technische voorschriften’.
 • Code 5: Deze code vermeldt een aantal tekortkomingen die de klant gemakkelijk in orde kan brengen. Er is geen herkeuring vereist. Bovenaan het keuringsbewijs staat vermeld ‘Dringend te herstellen, geen herkeuring vereist’.
 • Code 4: Een onderdeel of een aantal onderdelen van het voertuig zijn op het ogenblik van keuring niet gevaarlijk maar dienen door de klant wel in de gaten te worden gehouden. Bovenaan het keuringsbewijs staat vermeld ‘Gebreken nauwlettend in het oog houden’
 • Code 3: Er zijn een aantal administratieve tekortkomingen of gebreken m.b.t. de reglementaire voorschriften vastgesteld. Er wordt een keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van drie maand afgeleverd waarna het voertuig opnieuw moet worden voorgereden. Bovenaan het keuringsbewijs staat vermeld ‘Herstelling of regularisatie met herkeuring’.
Een rood keuringsbewijs kan volgende vermeldingen bevatten (beperkte geldigheid van 15 dagen) :
 • Code 2: De staat van een onderdeel of een aantal technische gebreken zijn als zodanig dat de auto voorlopig in het verkeer mag blijven.Toch moet de auto binnen de gestelde periode van 15 dagen technisch in orde worden gebracht. Bovenaan het keuringsbewijs staat vermeld ‘Herstelling of regularisatie met herkeuring’. Verboden tot het verkeer
 • Code 1: De staat van een onderdeel of een aantal onderdelen zijn van een zodanige aard dat de auto voorlopig niet tot het verkeer toegelaten wordt of blijft. Een dergelijke auto mag enkel op de weg, onder ledige toestand, om de kortste afstand tussen keuringsstation en woonplaats of hersteller en omgekeerd af te leggen. Bovenaan het keuringsbewijs staat vermeld:’ Verboden tot het verkeer’.
Verder vermeld het keuringsbewijs eveneens de staat van het voertuig. Dit staat vermeld op de plaats van de geldigheid van het keuringsbewijs. Dit keuringsbewijs heeft geen periodieke geldigheid en betreft enkel de toestand van het voertuig zoals het op het ogenblik van de keuring werd aangeboden.

Deze post is ook beschikbaar in: Frans