Lagere maximumsnelheden als het van verkeersveiligheidorganisaties afhangt

Lagere maximumsnelheden als het van verkeersveiligheidorganisaties afhangt

Lagere maximumsnelheden als het van verkeersveiligheidorganisaties afhangt

50 organisaties die actief zijn rond verkeersveiligheid en mobiliteit stellen voor om de maximumsnelheid op sommige wegtypes te verlagen. De organisaties stellen onder meer voor de maximumsnelheid op wegen met 2×2 rijstroken en een middenberm te verlagen tot 90 kilometer per uur in plaats van de huidige 120 kilometer per uur. Op andere wegen buiten de bebouwde kom moet 70 kilometer per uur de regel zijn.

Eerder pleiten deze organisaties al om de Vlaamse rijopleiding compleet te hervormen met inbegrip van een opvolgtraject om zo tot levenslang leren te komen. Verder pleitzen zij er ook voor om de technische keuring uit te breiden tot alle gemotoriseerde voertuigen, waaronder ook landbouwvoertuigen en motorfietsen.

De aanbevelingen moeten ertoe bijdragen dat het aantal doden op de weg in 2020 daalt tot 200 per jaar. De aanbevelingen maken deel uit van een pakket van 31 die tot stand kwamen onder leiding van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Gratis Autozoekertje Plaatsen
Uw Autoverzekering
Nieuws