Toch geen wegenvignet in België, wel kilometerheffing voor vrachtwagens (Update)

Toch geen wegenvignet in België, wel kilometerheffing voor vrachtwagens
Toch geen wegenvignet in België, wel kilometerheffing voor vrachtwagens

Update: Er is nog geen beslissing genomen over de eventuele invoering van het wegenvignet. De informatie die De Morgen uitbracht strookt niet met de werkelijkheid. 

De kogel is door de kerk, er komt dan toch geen wegenvignet in België. Begin 2011 bereikten de drie gewesten nog een akkoord over de invoering van een wegenvignet voor personenwagens. Oorspronkelijk was het de bedoeling het systeem in 2013 in te voeren, maar al snel bleek die timing niet haalbaar. Nu blijkt dat het wegenvignet in de prullenmand belandt. Uit studies blijkt nu dat het vignet minder rendabel is dan verwacht.

Op 1 januari 2016 gaat wel een kilometerheffing voor vrachtwagens van start. Deze moet jaarlijks 1 miljard euro opbrengen. De invoering van de Belgische kilometerheffing voor vrachtwagens wordt niet met gejuich onthaald in Nederland. Daar vindt de Nederlandse transportsector dat België de vrachtwagen als melkkoe gebruikt. België is voor de Nederlandse transportsector een belangrijk afzetland en doorvoerland. De kilometerheffing zou de Nederlandse vervoerders jaarlijks 36 miljoen euro extra kosten.

Het nieuwe akkoord moet deze week nog goedgekeurd worden door de Brusselse, Waalse en Vlaamse regering. Met het wegvallen van het wegenvignet zal waarschijnlijk ook de website van Viapass, de nieuwe overkoepelende naam waaronder de drie gewesten hun verkeersfiscaliteit willen hervormen, verdwijnen of minstens grondig afgeslankt worden.

Deze post is ook beschikbaar in: Frans