Valse rijbewijzen in omloop

Valse rijbewijzen in omloop
Valse rijbewijzen in omloop

Niemand mag op de openbare weg een motorvoertuig besturen, tenzij hij houder is van, en tevens bij zich heeft, een rijbewijs in België regelmatig afgegeven, of een buitenlands nationaal of internationaal rijbewijs onder de voorwaarden vastgesteld door de bepalingen die inzake internationaal wegverkeer van toepassing zijn. Het rijbewijs moet geldig zijn voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Maar wat blijkt, zo’n 10% van de buitenlandse rijbewijzen die (onder bepaalde voorwaarden) kunnen worden ingewisseld voor een Belgisch rijbewijs zijn vals of nagemaakt. De laatste jaren blijken vooral Afrikaanse rijbewijzen en rijbewijzen uit de Oostbloklanden voor problemen te zorgen. Koploper in het circuit van valse rijbewijzen is de Democratische Republiek Congo.

Een buitenlands rijbewijs kan omgewisseld worden voor een Belgisch rijbewijs indien dit rijbewijs door de Belgische staat erkend wordt en indien de geldigheidsdatum niet verstreken is. Omwisseling is niet onmiddellijk verplicht, maar moet wel gebeuren voor de geldigheidsdatum verstrijkt.

Het is wel nodig uw rijbewijs te laten kopiëren en registreren (Europese lidstaten) op de dienst rijbewijzen. U kunt dan in geval van verlies of diefstal een duplicaat aanvragen.

De omwisseling van een buitenlands rijbewijs naar een Belgisch “Europees rijbewijs” kost 25 euro. De omwisseling van een rijbewijs afgeleverd door een EER-lidstaat gebeurt normaal gezien binnen de vijf werkdagen, de omwisseling van een rijbewijs afgeleverd door een niet-EER-lidstaat kan langer duren.