Veel minder doden door do­de­hoe­kon­geval­len

dode hoekVolgens het Bel­gisch In­sti­tuut voor de Ver­keers­vei­lig­heid (BIVV) zijn er steeds minder ­­­­do­de­hoe­kon­geval­len en ook minder doden. In de periode 2007-2009 waren er nog 171 ongevallen maar in de pe­ri­o­de 2010-2012 waren dit er nog maar 106. Volgens het BIVV hebben de blij­ven­de sen­si­bi­li­se­rings­ac­ties ein­de­lijk hun nut getoond.

De sensibiliseringscampagnes bevatten onder meer acties in ­­hon­derd ba­sis­scho­len, speciaal ­­les­ma­te­ri­aal voor leer­krach­ten die over het ge­vaar wil­len les­ge­ven, en ­­­­­­­­­­­­in­for­ma­tie- en sen­si­bi­li­se­rings­cam­pag­nes. Sinds 2009 bijvoorbeeld is per­ma­nen­te vor­ming voor vracht­wa­gen­chauf­feurs verplicht.

Vrachtwagenchauffeurs kunnen op­ ­20 ­spie­gel­af­stel­plaat­sen terecht waar de chauf­feur met be­hulp van vak­ken op de grond en een in­struc­tie­bord zijn spie­gels cor­rect kan af­stel­len.

Dode hoeken zijn die ruimten rond een voertuig die de chauffeur vanuit het voertuig niet kan waarnemen. Ze worden ook wel blinde hoeken genoemd. Een dode hoek kan tot levensgevaarlijke situaties leiden. Vooral bij vrachtwagens is de dode hoek groter, wat het gevolg is van de hooggelegen positie van de cabine en de grootte van het voertuig. In de opleiding voor het groot rijbewijs wordt veel aandacht aan dode hoeken besteed.

Gratis Autozoekertje Plaatsen
Uw Autoverzekering
Nieuws