Vervoersmiddel voor armen verboden in België vanaf 2017

Vervoersmiddel voor armen verboden in België vanaf 2017

Vervoersmiddel voor armen verboden in België vanaf 2017

Tweetaktbrommers en -scooters zijn vaak nog het geliefkoosde vervoersmiddel voor een weinig kapitaalkrachtig publiek dat op zoek ik is naar mobiliteit. Vanaf 2017 moeten ze echter op zoek naar een duurder oplossing of gebruik maken van de elektrische fiets.

Het is al langer dat de Fietsersbond een verbod eist op ‘vervuilende’ tweetaktbrommers. Volgens de organisatie stoten tweetaktbromfietsen even veel fijnstof uit als dieselvrachtwagens. Daarnaast blijkt ook dat een tragere snorfiets (maximum 25 km/u) meer schadelijke stoffen uitstoot dan een bromfiets (maximum 45 km/u).

Om tegemoet te komen aan de mensen die een tweetaktbrommer of -scooter hebben wil de organisatie ook dat alternatieven gestimuleerd worden, zoals de de elektrische fiets.

Dat het verbod er zat aan te komen was wel duidelijk gezien de nieuwe EURO-norm die onder meer de uitstootnormen vastlegt eveneens in 2017 van kracht wordt.

Gratis Autozoekertje Plaatsen
Uw Autoverzekering
Nieuws