Vlaamse rijopleiding mogelijks op de shop, rijbewijs halen zou veel langer duren

Vlaamse rijopleiding mogelijks op de shop, rijbewijs halen zou veel langer duren
Vlaamse rijopleiding mogelijks op de shop, rijbewijs halen zou veel langer duren

Vlaanderen voert mogelijk de huidige rijopleiding af vanaf volgend jaar. Vanaf dan wordt Vlaanderen namelijk ­zelf bevoegd voor het halen van een rijbewijs. De opleiding moet het aantal ongevallen met jonge bestuurders fors terugdringen.

Vlaanderen gaat er vanuit dat wie wil ­leren rijden, ­betere ondersteuning moet krijgen en verschillende fases moet doorlopen. Zo wil het rijlessen bij de rijschool verplicht maken en zouden de leerling-bestuurders verschillende keren een examen moeten afleggen. Tijdens die verschillende examens wordt dan telkens een andere ­invalshoek belicht. Met als gevolg dat de tijd om een volledige ­opleiding af te werken veel langer zou duren.

De nieuwe opleiding is gebaseerd op een model zoals die al in Oostenrijk bestaat. Het praktische luik ervan wordt opgesplitst in 4 delen: de leerfase, oefenfase, vervolmakingsfase en levenslang leren. Wie na de oefenfase – die bij voorkeur onder begeleiding gebeurt – voor het praktisch rijexamen slaagt, krijgt een rijbewijs met beperkingen. Pas na de vervolmakingsfase ontvangt de bestuurder een volwaardig rijbewijs.

Het gaat voorlopig nog om aanbevelingen en de volgende Vlaamse regering moet nog beslissen in hoeverre ze erin meegaat.