Wat is Carjacking?

Carjacking is een misdaad, waarbij een auto gestolen wordt op het moment dat er nog iemand in zit. Gewoonlijk is de carjacker gewapend, en wordt de bestuurder onder dreiging van een wapen verplicht uit de wagen te stappen. Het woord carjacking is een samentrekking van car (auto) en hijacking (kaping). Het is een uiterst gevaarlijk misdrijf vanwege de risico’s voor het slachtoffer, maar ook voor de carjacker zelf. Om de wagen te kunnen bemachtigen schiet de carjacker soms het slachtoffer neer of gebruikt hij geweld tegen het slachtoffer. Het fenomeen car-jacking verscheen min of meer voor het eerst vóór 1997 maar ontwikkelde zich vooral rond half september van datzelfde jaar. Nochtans was het fenomeen al sporadisch aanwezig. Sindsdien neemt het fenomeen in België steeds grotere vormen aan, vooral dan in Brussel.

Wat is het verschil tussen een homejacking en een garagediefstal ?

Een homejacking is een diefstal (of poging daartoe) van een voertuig, na diefstal van de sleutels ervan in een woning, waarbij de daders, hetzij geweld of bedreigingen gebruiken, hetzij op heterdaad betrapt worden en geweld of bedreigingen gebruiken om in het bezit te blijven van de gestolen voorwerpen. Een garagediefstal is een diefstal (of poging daartoe) van een voertuig, na diefstal van de sleutels ervan in een woning, waarbij de daders geen geweld of bedreigingen gebruiken.

Welke sancties kunnen de daders krijgen ?

Deze 3 feiten zijn ernstige misdrijven en de daders kunnen een gevangenisstraf krijgen van 5 tot 10 jaar en bij verzwarende omstandigheden van 20 tot 30 jaar. Het gaat vaak om rondreizende Oost-Europeaanse bendes die zowel binnen als buiten de stad opereren.

Hoe kan ik een carjacking voorkomen?

Laten we eerst en vooral benadrukken dat de volgende tips geen mirakeloplossingen zijn om een car-jacking te vermijden. Het gaat om basismaatregelen die u kan nemen teneinde de kansen op slachtofferschap te beperken. 20 tips ter preventie van car-jacking.

Deze post is ook beschikbaar in: Frans