Nieuwe nummerplaten naar Europees model

Sinds 15 november 2010 zijn de nieuwe nummerplaten naar Europees model in voege getreden. Het is nu niet meer mogelijk na de inschrijving van uw voertuig een oude Belgische nummerplaat te ontvangen. Vanaf nu zullen de oude Belgische nummerplaten beetje bij beetje geschrapt worden.

Hoe ziet een nummerplaat naar Europees model eruit? De platen naar Europees model hebben een witte achtergrond, met 7 karakters (indexcijfer – 3 letters – 3 cijfers) in robijnrood voorafgegaan door het blauwe EU-symbool met daarin het B-teken. Welke plaatformaten zijn beschikbaar? Voor uw wagen kan u kiezen voor een normale – of voor een vierkante nummerplaat. U ontvangt standaard een normale langwerpige plaat. U kan ook een vierkante plaat aanvragen door het vakje X3 aan te kruisen op het inschrijvingsformulier. Er bestaat eveneens een kleiner formaat voor speciale voertuigen, zoals Oldtimers, enz… Normale plaat: Vierkante plaat: Er wordt slechts 1 formaat gebruikt voor de motor nl. de vierkante nummerplaat. Hoe ziet het nieuwe inschrijvingbewijs naar Europees model eruit? Het heeft een A4 formaat in zandkleur. Hoe kan u uw voertuig inschrijven? Via uw verzekeringsmaatschappij. De Dienst Inschrijvingen (DIV) zal geen platen of inschrijvingsdocumenten meer afleveren aan hun loketten, alles wordt via een koerierdienst afgeleverd. Hoe, waar en wanneer wordt uw nieuwe nummerplaat geleverd? Standaard wordt uw plaat (en kopie ervan indien gevraagd) tussen 8u en 21u op het officiële adres van de plaataanvrager afgeleverd en dit gemiddeld binnen de twee werkdagen na inschrijving. U kan de plaat ook op een ander adres laten afleveren (op het werk, garage, enz…). U dient dan in het vakje X10 op het inschrijvingsformulier het andere leveringsadres (en de ontvanger) te vermelden. De Dienst Inschrijvingen (DIV) zal geen platen of inschrijvingsdocumenten meer afleveren aan hun loketten. De nummerplaat zal afgeleverd worden door een koerierdienst op het gevraagde adres. Bij ontvangst van de plaat en het inschrijvingsbewijs betaalt u onmiddellijk € 20. Bij afwezigheid en na een tweede mislukte afleveringspoging zal de plaat nog 15 dagen beschikbaar zijn in het dichtstbijzijnde afhaalpunt.

U kan ook kiezen voor een Express bestelling mits een meerkost van € 80. Dit door in het vakje X11 te tekenen voor akkoord.
  • Inschrijving online vòòr 12u00 -> levering zelfde werkdag
  • Inschrijving online na 12u00 -> levering volgende werkdag
Hoe dient u uw inschrijvingsformulier in te vullen? Hoeveel kost een nieuwe nummerplaat?
  • Normale plaat: € 20
  • Voorste plaat (Kopie): € 7,50
  • Gepersonaliseerde plaat: € 1000
  • Supplement Express levering: € 80
Hoe kan u uw voorste nummerplaat bekomen? U kan de voorste nummerplaat op de meest eenvoudige en goedkoopste manier bekomen door “+ voorste nummerplaat” in vakje X10 te vermelden op het inschrijvingsformulier. U kan de voorste nummerplaat ook ontvangen via de erkende leveranciers. Kan u uw oude Belgische nummerplaat behouden? Vanaf 15/11/2010 wordt de oude Belgische nummerplaat bij de eerstkomende nieuwe inschrijving automatisch omgewisseld naar een nummerplaat naar Europees model. U kan uw plaatnummer enkel behouden indien u dit nummer laat personaliseren en uw nummerplaat als een gepersonaliseerde nummerplaat naar Europees model laat omzetten met een bijkomende kost van € 1.000. Wat doet u met uw oude Belgische nummerplaat eens u uw nieuwe Europese nummerplaat ontvangen hebt? Samen met uw nieuwe nummerplaat naar Europees model ontvangt u een sticker met een barcode. Deze kleeft u op uw Belgische, officiële nummerplaat (achterste plaat) en steekt die gewoon in een postbus voor schrapping. Indien u niet over een sticker met barcode beschikt, dient u enkel uw nummerplaat voor schrapping af te leveren in een postkantoor naar keuze. Wat gebeurt er met uw huidige Belgische gepersonaliseerde nummerplaat? U kan hetzelfde opschrift behouden maar deze zal voorafgegaan worden door een indexcijfer 9. Deze nummerplaat kost ook € 20. Stuur uw aanvraag voor reservatie van het door u gewenste voorkeurnummer door naar de DIV “Dienst Voorkeurnummers” op het volgende e-mailadres: PERSO.DIV@mobilit.fgov.be Stuur uw documenten aangetekend op naar uw verzekeringsmaatschappij. Deze doet het nodige voor de inschrijving van het voertuig en de levering van de gepersonaliseerde nummerplaat. Hoe wordt een gepersonaliseerde nummerplaat ingeschreven? Stuur uw aanvraag voor reservatie van het door u gewenste voorkeurnummer door naar de DIV “Dienst Voorkeurnummers” op het volgende e-mailadres: PERSO.DIV@mobilit.fgov.be Binnen een termijn van drie maanden moet u het bedrag van € 1.000 overschrijven aan de DIV Na betaling moet er een aanvraag tot inschrijving van een voertuig (of inschrijvingsformulier) overgemaakt worden aan de DIV. Voeg het originele stortingsbewijs van € 1.000 bij het inschrijvingsformulier Stuur deze documenten aangetekend op naar uw verzekeringsmaatschappij. Deze doet het nodige voor de inschrijving van het voertuig en de levering van de gepersonaliseerde nummerplaat. Wat gebeurt er met uw huidige Belgische Oldtimer plaat? Alle Belgische Oldtimer platen moeten tegen 15/11/2011 ingeruild worden naar Oldtimer platen naar Europees model. Wat in geval van diefstal, verlies, beschadiging … van uw nummerplaat? In zulke gevallen zal u steeds een nieuwe nummerplaat naar Europees model ontvangen. Wat gebeurt er met uw inschrijvingsbewijs indien u verhuist? De administratieve dienst van uw nieuwe gemeente moet uw adresverandering noteren op uw inschrijvingsbewijs.

Wat te doen in geval van herinschrijving van een voertuig na overlijden? Voor een Belgische nummerplaat is geen overdracht mogelijk. Er wordt steeds een nieuwe nummerplaat naar Europees model aangevraagd. Indien de plaathouder reeds een nummerplaat naar Europees model had, is een overdracht mogelijk tussen echtgenoten, samenwonenden of naar één van de kinderen van de plaathouder. Is een overdracht van nummerplaat mogelijk? Voor een Belgische nummerplaat is geen overdracht meer mogelijk. Indien u reeds over een nummerplaat naar Europees model beschikt, is een overdracht mogelijk tussen echtgenoten, samenwonenden of naar één van de kinderen van de plaathouder. Deze regel is ook van toepassing bij overlijden van de plaathouder. Hoe kan u uw nummerplaat laten schrappen? U dient enkel uw nummerplaat af te leveren in een postkantoor. Mag u met het voertuig rijden als het nog niet ingeschreven is? Bij wijziging van het verzekerde voertuig heeft u 16 dagen de tijd om uw documenten in orde te brengen en blijft de verzekeringsdekking geldig gedurende deze periode. Maar volgens de wet moet elk voertuig dat zich op de openbare weg bevindt ingeschreven zijn.

Deze post is ook beschikbaar in: Frans