Hoe schrijf ik mijn auto in?

In België is de Directie Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) verantwoordelijk voor de inschrijving van motorvoertuigen, motorfietsen en aanhangwagens van meer dan 750 kg. De DIV houdt een gegevensbank bij voor talrijke organisaties zoals de politie, het parket, de FOD Financiën, verzekeringsmaatschappijen … De inschrijving bij de DIV geeft u recht op een inschrijvingsbewijs en een nummerplaat.

Woont u in België dan bent u verplicht uw voertuig in te schrijven, bij niet-naleving van de regels wordt u strafrechterlijk vervolgd.

Uitzonderingen op deze regel

Er zijn enkele uitzonderingen op de bovenvermelde regel.

  • U huurt een voertuig, ingeschreven in het buitenland, voor maximumaal 6 maanden.
  • U werkt voor een buitenlandse werkgever en uw voertuig is ingeschreven in het buitenland onder de naam van de werkgever.
  • U werkt als ambtenaar voor een internationale instelling in een andere EU-lidstaat en uw voertuig is ingeschreven in het buitenland. In dat geval moet u een accreditatiekaart van de werkgever in het voertuig hebben.

Als u niet in België woont en u komt voor een korte periode naar België, dan mag u met uw voertuig rijden als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het voertuig is ingeschreven in een lidstaat van de EU of in een staat die de internationale conventies van het wegverkeer ondertekend heeft.
  • Het voertuig draagt de nummerplaten die verplicht zijn in het land waar het is ingeschreven.
  • Op de achterkant van het voertuig staan de kenletters van de staat waar het is ingeschreven.

Een andere mogelijkheid is dat u niet in België woont en uw voertuig tijdelijk is ingeschreven in België. Dat kan onder meer het geval zijn als het voertuig bestemd is voor:

  • de export
  • inschrijvingen voor CD (diplomatieke functies), Shape (Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde Mogendheden in Europa) en NAVO
  • personen die ingeschreven zijn in het wachtregister van een Belgische gemeente
  • mensen die bezig zijn met een regularisatieprocedure voor een verblijfsvergunning

Hoe uw inschrijving aanvragen?

U moet de inschrijving van uw voertuig aanvragen met het roze formulier ‘aanvraag tot inschrijving’. U dient dit formulier zorgvuldig en correct in te vullen. Stuur daarna het document terug naar de DIV. Nadat de DIV uw gegevens in haar bezit heeft, zult u een inschrijvingsbewijs ontvangen.

De snelste manier is evenwel met het ingevulde document naar uw makelaar of verzekeraar gaan, of alles regelen via uw online verzekeraar. Zij schrijven uw voertuig in via het internet en u ontvangt uw kentekenbewijs en nummerplaat vanaf de volgende werkdag.

Deze post is ook beschikbaar in: Frans