Transactie van een nieuwe wagen

Hier zijn enkele regels die u niet moet vergeten wanneer u een nieuwe wagen koopt.

Op het moment van het tekenen :

Vergeet absoluut niet om te kijken op de bestelbon volledig is. Dit zijn de gegevens die op de bestelbon moeten staan :
  • het merk, het model, de motorkenmerken
  • het kleur van uw wagen
  • alle opties
  • de korting in %
  • de leveringsdatum
  • de datum en plaats bij opstelling van de bestelbon
  • de handtekening van de koper en verkoper
  • de eventuele onderschrijving van een krediet
  • het bedrag bij overname van uw huidig voertuig
  • laat vastleggen dat de prijs vast en definitief is

U koopt tijdens een autosalon?

Bij een verkoop die afgesloten wordt in het kader van een autoslaon schrijft de wet een bezinningsperiode van 7 dagen voor, voor zoverre er nog geen betaling is gebeurd. De annulatie moet dan gebeuren aan de hand van een aangetekend schrijven.

De levering van de nieuwe wagen is niet conform

Indien de geleverde wagen niet overeenkomt met de bestelbon, weiger dan per direct de levering. Indien u de levering niet meteen weigert, kan de verkoper opwerpen dat u de levering aanvaard heeft. De weigering laat u best weten door middels van een aangetekend schrijven.

De levering is laattijdig

Indien er een precieze leveringsdatum werd meegedeeld, dan hebt u het recht om een directe levering te eisen op die datum of anders de bestelling te annuleren. Ook hier is een aangetekend schrijven aangewezen waarbij u de verkoper in gebreke stelt met de eis om zo snel mogelijk te leveren. En dit kan gepaard gaan met een eis tot complete terugbetaling plus betaling van schade en interesten.

De verkoper vraag een supplement / extra bedrag

Een extra bedrag vragen is wettelijk mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Indien de levering langer dan 2 maand duurt, kan de verkoper de prijs aanpassen. Maar dit is enkel mogelijk indien de factuur niet vermeldde dat het bedrag vast en definitief is. Ga dit zeker na. Weet dat u de verkoop alsnog kunt annuleren indien de prijsverhoging meer dan 5% is.

Deze post is ook beschikbaar in: Frans