Een wagen in het buitenland kopen

Indien u als particulier een wagen wilt aankopen in het buitenland, dan hangen het fiscaal reglementering en de douaneformaliteiten af  van de plaats van aankoop. Om uw wagen in te schrijven op uw naam in België moet u rekening houden met enkele regels die afhangen van:
 • het land waar u uw wagen hebt gekocht
 • de leeftijd van het voertuig : er zijn andere regels voor nieuw en oude (tweedehands)wagens. Een voertuig wordt als nieuw beschouwd indien het minder dan 6 maanden voordien voor de eerste keer werd gekocht of indien de kilometerteller maximaal 6.000 Kilometer aangeeft. Een oude wagen heeft er al meer dan 6.000 kilometer opzitten en is ouder dan 6 maand.

Wagen aangekocht in de Europese Unie

Vanaf dat u op Belgische grondgebied bent met uw aangekochte wagen, moet u zich aanmelden bij een douanekantoor naar keuze. Om een nieuwe wagen aan te geven, moet een BTW-aangigfte doen voor particulieren. Indien het niet om een nieuwe wagen gaat, moet u geen BTW-aangifte doen, maar u moet wel langs bij een douanekantoor. Op het douanekantoor moet u de volgende documenten kunnen voorleggen :
 • een aankoopfactuur of andere eventuele commerciële documenten
 • een origineel attest van een buitenlandse inschrijving indien u dit hebt ontvangen
 • de aanvraag tot inschrijving van een voertuig waarbij de rubriek ‘T’ volledig werd ingevuld

Indien u vragen hebt, contacteer dan best de Belgische douane, ze zullen u graag verderhelpen.

Wagen aangekocht buiten de Europese Unie

Indien u uw wagen hebt aangekocht buiten de Europese unie dan moet u de wagen aangeven bij het eerste douanekantoor dat u vindt bij het binnenkomen van de Europese Unie. Dit kan in België zelf zijn maar ook in een of andere deelstaat. Indien u de wagen aangeeft in een andere Europese deelstaat dan België, dan kunt u de verder formaliteiten in datzelfde land afhandelen of in België. 1. Een douanekantoor in België of in een andere lidstaat U moet de volgende documenten voorleggen bij het douanekantoor :
 • het document IM4 of EU 4
 • Indien u zich bij een andere lidstaat aandient, dan moet u dit document opnieuw tonen aan de Belgische douane
 • de aankoopfactuur en andere commerciële documenten
 • het oorspronkelijke buitenlandse inschrijvingsattest, indien u dit heeft
 • het roze formulier ofte de aanvraag tot inschrijving van het voertuig; de douane zal een er 705 stempel opzetten de het deel W van het formulier invullen
Op het douanekantoor moet u de volgende belastingen betalen :
 • de importrechten. Dit bedrag wordt berekend op basis van de waarde van het voertuig volgens de douane en dit afhankelijk van het type voertuig. Deze belasting kan tot 10% van het totale bedrag van het voertuig oplopen.
 • De BTW wordt berekend op p basis van de waarde van het voertuig volgens de douane, de importrechten en eventuele bijkomende kosten. Dit  bedrag hangt af van de BTW van de lidstaat; in België bedraagt deze 21%.
2. Een douanekantoor in een andere Europese lidstaat, maar u wilt de formaliteiten afhandelen in België Op het douanekantoor vane en andere lidstaat moet u de volgende documenten voorleggen :
 • een document T1 waar het adres van een Belgisch douanekantoor staat als finale bestemming
 • de aankoopfactuur en andere mogelijke commerciële documenten
 • het oorspronkelijke buitenlandse inschrijvingsattest, indien u dit heeft
Op het Belgische douanekantoor moet u de volgende documenten voorleggen :
 • een document T1
 • een document IM4 of EU4
 • de aankoopfactuur en andere mogelijke commerciële documenten
 • het oorspronkelijke buitenlandse inschrijvingsattest, indien u dit heeft
 • het roze formulier ofte de aanvraag tot inschrijving van het voertuig; de douane zal een er 705 stempel opzetten de het deel W van het formulier invullen

Op het Belgische douanekantoor moet u de volgende belastingen betalen :
 • de importrechten. Dit bedrag wordt berekend op basis van de waarde van het voertuig volgens de douane en dit afhankelijk van het type voertuig. Deze belasting kan tot 10% van het totale bedrag van het voertuig oplopen.
 • De BTW wordt berekend op p basis van de waarde van het voertuig volgens de douane, de importrechten en eventuele bijkomende kosten. Dit  bedrag hangt af van de BTW van de lidstaat; in België bedraagt deze 21%.
Indien u meer info wenst, dan kunt u terecht op de site van de Fiscus.

Deze post is ook beschikbaar in: Frans