Waarop letten bij autofinanciering

U hebt de nieuwe of tweedehands wagen van uw dromen gevonden. U wenst een lening aan te gaan voor het geheel of een gedeelte van de aankoopsom?  De rentevoeten vergelijken kan u tot 2.000 € opbrengen! Lees ons advies.

 1. De 2 vormen van autofinanciering
 2. Tot wie moet u zich wenden?
 3. Hoe vergelijken?
 4. Uw maandelijkse afbetaling berekenen
 5. Maximale looptijden van de leningt
 6. Hoe onderhandelen?
 7. Te ontwijken valkuilen

1. 2 vormen van autofinanciering

De term « autofinanciering » dekt twee verschillende ladingen:

De lening op afbetaling : u bent niet verplicht om een voorschot te storten, maar u kan dit doen als u dit wenst. Anders gezegd, met een lening op afbetaling kan u een lening aangaan voor 100% van de prijs van de wagen. De rentevoet zal doorgaans hoger zijn dan die van een verkoop op afbetaling. Deze formule wordt door banken en automerken aangeboden. Interessant als men niet over eigen middelen beschikt.

De verkoop op afbetaling : een minimum voorschot van 15% is verplicht. Anders gezegd, u bent verplicht om een deel uit eigen zak te betalen. De interestvoet zal doorgaans lager zijn dan die voor een lening op afbetaling. Deze formule wordt nooit door banken aangeboden.

Pas op ! Puur uit juridisch oogpunt wordt u, in het geval van een verkoop op afbetaling, niet als eigenaar van het voertuig beschouwd zolang u niet ten minste 40% van het geleende bedrag hebt terugbetaald. In dit geval is het dus van belang dat u een verzekering tegen diefstal en een volledige omnium voor uw wagen afsluit.

Het «ballonkrediet» ? Dit is een nieuwe vorm van autofinanciering die vandaag de wind in de zeilen heeft, maar die slechts interessant is als u vaak van wagen verandert en trouw blijft aan hetzelfde merk. Op het eerste gezicht zijn de maandelijkse afbetaling heel laag gedurende een bepaalde periode en tot aan een bepaalde kilometerstand. Maar als het contract afloopt, moet u ofwel een forse som betalen en eigenaar van de wagen worden, of het voertuig teruggeven, een nieuwe wagen nemen en opnieuw een financiering aangaan. Het gevaar van dit soort formules is dat u het aantal kilometers overschrijdt die u vervolgens worden gefactureerd tegen een prijs die tot 0,49 €/Km (2 BEF) kan oplopen en dat u in een eindeloze financieringscyclus wordt meegesleurd.

2. Tot wie moet u zich wenden ?

U hebt 3 mogelijkheden :

 1. Uw bank: Zij zal u uitsluitend leningen op afbetaling voorstellen.
 2. Kredietinstelling verbonden met het automerk: U krijgt de keuze tussen een verkoop of lening op afbetaling
 3. Een kredietmakelaar: Hij biedt u enkel leningen op afbetaling aan

3. Hoe de rentevoeten vergelijken ?

Heel eenvoudig, baseer u op het JKP, het enige echte vergelijkingspunt dat door de wet is voorzien om uw belangen te verdedigen. Het JKP is het Jaarlijks Kostenpercentage dat niet alleen rekening houdt met de reële jaarlijkse rentevoet, maar ook met alle kosten zonder enige uitzondering. De wet verbiedt overigens ten stelligste alle andere kosten die niet in het JKP zijn opgenomen. Er kan dus geen sprake zijn van het aanrekenen van dossierkosten en dergelijke. De rentevoet die men u zal voorstellen zal variëren naargelang :

 • het bedrag dat u wil lenen : hoe hoger dit bedrag, hoe hoger de maandelijkse afbetaling en zodoende ook de rentevoet.
 • De rentevoet voor de financiering van een tweedehands wagen zal hoger zijn dan die voor een nieuwe wagen
 • De termijn : hoe langer de afbetalingstermijn, hoe lager uw rentevoet

4. Uw maandelijkse afbetaling berekenen

Om uw maandelijkse afbetalingen te berekenen, dient u enkel de regel van drie toe te passen op basis van de bedragen in onderstaande tabel. Voorbeeld : 15.000 € in 62 maanden tegen 5 % = 6,05 X 46,65 € hetzij 282, 27 €/maand.

TAEG 36 maand 48 maand 60 maand
5% 74,17 € 56,94 € 46,65 €
5,5% 74,69 € 57,49 € 47,17 €
6% 75,24 € 58,03 € 47,72 €
6,5% 75,76 € 58,55 € 48,26 €
7% 76,82 € 59,64 € 49,38 €

Wat is de goedkoopste formule? In de praktijk zal de bank u de beste rentevoet aanbieden. Het automerk kan op gezette tijden echter interessanter blijken, zoals in de periode van het autosalon of in het kader van tijdelijke promoties verbonden met bepaalde merken, aangezien men u een voorschot zal vragen en aangezien men ook winst zal boeken op de verkoop van de wagen, wat niet zo is voor uw bankier of makelaar. Hoeveel kan u dit opbrengen? Een autokrediet van 1.611 EUR (650.000 BEF) op 60 maanden (5 jaar) tegen 5% komt neer op 303 EUR/maand (12.230 BEF/maand), dezelfde lening tegen 8% komt neer op 324,6 EUR/maand (13.093 BEF) d.w.z. in het totaal een verschil van 1.283,6 EUR (of 51.780 BEF)! Het is dus ten zeerste aanbevolen om te vergelijken alvorens te ondertekenen!

5. Maximale leningstermijnen

De wet legt de maximale terugbetalingstermijnen vast. Het is onmogelijk om hiervan af te wijken.

 • Minder dan 2.500 €: 24 maanden
 • 2.500 à 3.700 € : 30 maand
 • 3.700 à 5.600 € : 36 maand
 • 5.600 à 7.500 € : 42 maand
 • 7.500 à 10.000 € : 48 maand
 • Meer dan 10.000 €: 60 maanden

6. Hoe onderhandelen ?

Vraag een vrijblijvende offerte aan de dealer van uw automerk, aan uw bankier of aan een gespecialiseerde makelaar. Onderteken nog niets en vergelijk. Weet dat de directeur van uw bankagentschap over een marge beschikt die hem toelaat om u een betere rentevoet dan de officiële rentevoet voor te stellen als hij dit opportuun acht. Dit is een commercieel gebaar. Indien u een goede klant bent en uw aanvraag wordt overeenkomstig hun criteria als « goed » beoordeeld, hebt u veel kans om een renteverlaging te bekomen. Praat pas over de financiering nadat u over kortingen, ristorno’s en een overnameprijs voor uw oude wagen hebt onderhandeld.

7. Te ontwijken valkuilen

Vergelijk een JKP met een ander JKP tegen dezelfde voorwaarden: geleend bedrag, termijn, voorschot vereist of niet. Vergelijk geen maandelijkse interest met een jaarlijkse interest! Vermenigvuldig een maandelijkse interest niet met 12 om deze te vergelijken met een JKP, dat is niet de juiste rekenformule! Een heel lage interest tot zelfs 0% JKP verhult soms slechte voorwaarden voor de overname van uw oude wagen of minder goede kortingen op de aankoop van de wagen, wees dus op uw hoede. Weiger alle eventuele bijkomende kosten, dit is bij wet verboden. Onderteken niets tot u uw definitieve keuze gemaakt hebt. Als u een overeenkomst ondertekent op het Autosalon kan u op uw beslissing terugkomen binnen de 7 werkdagen op voorwaarde dat u dit per aangetekend schrijven doet. Men kan u niet verplichten om een schuldsaldoverzekering aan te gaan, dat is bij wet verboden. Het is niettemin raadzaam om er één af te sluiten in het geval van hoge bedragen die uw nabestaanden in moeilijkheden zouden brengen als u zou overlijden. Deze verzekering betaalt dan het saldo van uw krediet terug.

Deze post is ook beschikbaar in: Frans