Inhaalverbod vrachtwagens maat voor niets

Inhaalverbod vrachtwagens maat voor niets
Inhaalverbod vrachtwagens maat voor niets

Ondanks een oproep van de politie om het inhaalverbod voor vrachtwagens bij regen te respecteren, lijken veel chauffeurs zich daar weinig van aan te trekken. De wet is nochtans duidelijk: “17.2bis. In afwijking van artikel 17.2., 7°, is het links inhalen van een gespan, van een tweewielig motorvoertuig of van een voertuig met meer dan twee wielen buiten de bebouwde kom, op de openbare wegen waarvan de rijbaan twee rijstroken in de gevolgde rijrichting omvat, toegelaten voor de bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton wanneer het verkeersbord F107 is aangebracht, behoudens bij neerslag voor voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een toegelaten massa van meer dan 7,5 ton.”

Bij een vastgestelde overtreding kan een onmiddellijke inning van € 50 voorgesteld worden.

Het inhaalverbod voor vrachtwagens werd onlangs aanzienlijk uitgebreid. Het inhaalverbod is algemeen, met uitzondering voor de drievaksbanen. Boven het inhaalverbod bij regenweer kwam daarbij nog een inhaalverbod op alle 2×2 wegen. België telt 1186,2 km autosnelwegen met 2×2 banen tegenover 509,4 km snelweg met 2×3 banen en 979 km gewestwegen met 2×2 wegen tegenover amper 36 km gewestwegen met 2×3 banen. De wegbeheerder behoudt de mogelijkheid hier eventueel van af te wijken mits het plaatsen van signalisatie.

Ook in het Buitenland kampt men met het probleem, zoals te zien valt op deze video uit Nederland: