Wegenvignet personenwagens ten vroegste in 2016

Wegenvignet personenwagens ten vroegste in 2016
Wegenvignet personenwagens ten vroegste in 2016
Update: er komt geen wegenvignet Op de website van Viapass, de nieuwe overkoepelende naam waaronder de drie gewesten hun verkeersfiscaliteit willen hervormen, staat te lezen dat het wegenvignet  ten vroegste in 2016 zal worden ingevoerd. Begin 2011 bereikten de drie gewesten een akkoord over de invoering van een wegenvignet voor personenwagens. Oorspronkelijk was het de bedoeling het systeem in 2013 in te voeren, maar al snel bleek die timing niet haalbaar. In Noorwegen bijvoorbeeld is een dergelijk systeem (dat werkt met een aangebrachte chip in de voorruit) al jaren gangbaar en werkt het zonder problemen. De voorbereidingen voor de invoering van het wegenvignet loopt wel volop.

Wat is het wegenvignet juist?

Elke personenwagen zal een virtueel wegenvignet moeten kopen om gebruik te mogen maken van een vooraf bepaald netwerk van wegen waarop een vignet verplicht zal zijn. Langs deze tolwegen staan camera’s opgesteld die de nummerplaat van elke wagen automatisch herkennen en meteen controleren of het vignet betaald is. Er is dus geen zelfklever nodig. Wie niet betaalt, kan via de apparatuur opgespoord worden en krijgt een boete, of wordt staande gehouden door een controleteam en moet zich meteen in regel stellen.

Hoeveel kost het?

Over de prijs van dit vignet is nog geen duidelijkheid. Een Definitieve Architectuur voor het wegenvignet wordt later uitgewerkt. Het eindresultaat van de hervorming van de verkeersbelastingen zal zijn dat de kost van autorijden in de Gewesten zal afhangen van welk voertuig de automobilist kiest, en welke emissiewaarden het voertuig heeft. Het is volgens de overheid niet de bedoeling om extra inkomsten te genereren. De Gewesten hebben in het kader van het Viapass-project een technisch model uitgewerkt voor een Viapass-wegenvignet.

Veranderingen op komst

Let wel, er zijn veranderingen op til. Tot nu toe betaalde enkel de Belgische automobilist een bijdrage aan het onderhoud van de wegen, via de jaarlijkse Verkeersbelasting (VKB), en via de eenmalige Belasting op de Inverkeersstelling (BIV) bij aankoop van een voertuig. Dat systeem is achterhaald, want het is gebaseerd op fiscale pk’s, die vooral op het vermogen van de wagen gebaseerd zijn. Dat oude systeem zal de komende jaren vervangen worden door een heel nieuw systeem. De VKB en de BIV zullen hervormd worden en worden vervangen door verkeersbelastingen die vooral gebaseerd zijn op de milieuparameters van het voertuig. Wat de BIV betreft, is deze hervorming inmiddels al doorgevoerd in Vlaanderen.  

Deze post is ook beschikbaar in: Frans